Lean IT Special

IT Service organisaties blijven onder druk staan. De markt verandert zo snel dat de business voortdurend hogere eisen moet stellen aan flexibiliteit, snelheid en kosten van geleverde ICT oplossingen. IT Service organisaties zijn in de praktijk veel tijd kwijt met standaard beheerprocessen. Dit terwijl echte meerwaarde geleverd kan worden door nauw samen te werken met de business om bestaande bedrijfsprocessen te verbeteren en nieuwe bedrijfsprocessen vorm te geven.

Optimaliseren van IT beheerprocessen

Door Lean toe te passen op de standaard beheerprocessen kunnen deze geoptimaliseerd worden en komen er resources vrij voor samenwerking met de business. Door deze samenwerking kan de IT Service Organisatie kennis inbrengen over hoe IT ingezet kan worden om bedrijfsprocessen te optimaliseren, verbeteren en te automatiseren.

Bij standaard beheerprocessen kan je denken aan de ITIL Service Management en aan de provisioning (uitleverings) processen. Deze processen moeten eerst door toepassing van Lean technieken geoptimaliseerd en gestandaardiseerd worden. Als laatste stap volgt dan eventueel automatisering.

In de praktijk

Voor de ITIL Service Management processen betekent dit uiteindelijk het automatiseren van de automatisering. Voor de provisioning processen betekent dit dat ze zo vormgegeven worden dat ze een Self Service karakter krijgen. Zo kan de business zelfstandig standard IT producten afnemen zonder tussenkomst van de IT Service organisatie.
Voor alle genoemde processen geldt dat eerst bekeken moet worden of deze nog steeds relevant zijn. Als dit het geval is dan volgt standaardisatie en optimalisatie van het proces. Pas nadat dit allemaal gebeurd is volgt automatisering met hulpmiddelen zoals b.v. Microsoft Service Centre.


IT Service organisaties moeten tijdens deze ontwikkeling ten alle tijden voor ogen houden dat de stap van automatiseren van processen altijd de laatste stap is. Het eerder inzetten van automatisering moet gezien worden als “jumping to conclusions” waardoor waardevolle verbeterinzichten in de processen gemist worden.