Referenties van tevreden klanten

Dat wij ook echt doen wat wij zeggen blijkt wel uit de onderstaande referenties van enkele van onze tevreden klanten.

Discretie en vertrouwelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten van onze werkwijze. Om die reden zijn (bedrijfs)namen, in relatie tot de opdracht, bewust niet vermeld. Op verzoek kunnen de contactgegevens van de referent vrijgegeven worden.

 

 

 

          

Emerald heeft de Bibliotheek Gouda ondersteund bij het verhogen van klantwaarde en ondernemen van acties die leiden tot efficiency verbetering. Men haalt in gesprekken ’t juiste uit medewerkers, doet dat op een rustige en indringende wijze die vertrouwen schept. Emerald helpt bij de analyse van werkwijzen en zegt waar het op staat. Dat heeft geleid tot een aantal acties die door iedereen goed begrepen worden en de effectiviteit verhogen.

 

 

Emerald Business Improvement heeft voor onze organisatie een veranderingsprogramma ontworpen en uitgevoerd dat vooral ging over het verbeteren van de waarde die wij aan onze klanten leveren. Hierbij zijn processen aangepast en efficiënter gemaakt. Dit alles is op een gestructureerde manier uitgevoerd zodat ik een goed beeld had van de stappen die genomen werden. Dit maakte de communicatie over de verandering makkelijker richting de stakeholders. Het resultaat van dit verbeteringsprogramma is een duidelijke kostenbesparing, efficiëntere processen, meer tevreden klanten en meer tevreden medewerkers. Ik kan oprecht zeggen dat hierdoor de continuïteit van onze organisatie beter geborgd is.

       

 

          

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van enorme bezuinigingen. Emerald Business Improvement heeft ons bijgestaan in het onderzoeken welke mogelijkheden tot bezuiniging er waren. Van reorganisatie, herindeling van de personeelsformatie tot verkleinen van de locaties, beter verdelen van de collecties over de locaties tot overleg voeren met het schoonmaakbedrijf over korting op de prijs alles is de revue gepasseerd.

Het resultaat? 25% bezuinigingen gerealiseerd. Personeel dat tevreden is, het werk zelfs leuker vindt dan voorheen, omdat het doelgerichter is. En een tevreden klant, daar waar het allemaal om begonnen was!

Mijn eigen houding naar het werk is veranderd, kijk meer naar processen en leg verantwoordelijkheden bewust lager in de organisatie. Daar waar ik vroeger alles wel even deed, ben ik nu aan het zorgen dat anderen het kunnen doen. Leg vragen terug bij mensen en spreek mensen aan op hun productie.

Alles bij elkaar heel waardevol en door een veranderde attitude ook duurzaam!

 

Rob keeps his focus on your business objectives while handling programs or projects for you. He understands that a project is a means to an end. Rob is sharp in his observations of situations, reactions and organisational changes. He is very much service oriented and has a good sense of humour.

          

 

         

Rob is a change manager who is able to get excellent results in very complex international environments. With his excellent communication skills he is able to unite teams across the world in order to achieve his goal. Rob is able to lead multiple steams of work at the same time. His management style is calm and pleasant ensuring that people want to follow him.

He has a proven track record of all aspects of a qualified project manager and is able to guide business requirements all the way to change implementation. Key elements which he has proven to be succesful in: Business Case creation, Requirements definition, Software delivery, Testing and Change Implementation.

If the opportunity presents itself I would certainly hire Rob again.

 

Rob worked as project manager within the Change organization delivering various projects requested by the business. As product manager I’ve initiated a few projects for which Rob was the project manager. I developed a very high regard for Rob based on the outstanding contributions that he made.

In fact, Rob has been one of the most efficient and accurate project managers that I’ve worked with. Rob was able to follow complex directions in a thorough and detailed manner and also worked very independently with his project team. This gives the business more time to focus on the marketing and selling the products.

Rob also showed that he can work on multi-layered tasks and balance multiple projects concurrently. Rob is a naturally caring person with a strong helping orientation who consistently demonstrated a solid service orientation.

          

 

Wilt u ook gebruik maken van de diensten van Emerald Business Improvement, bel dan direct naar 06-54238480 of mail naar info@emerald-bi.nl.