Lean tool op strategisch niveau

Tijdens onze werkzaamheden krijgen wij regelmatig de vraag: “Is er een Lean tool dat op strategisch niveau werkt?”. Jazeker!

Het management in een Lean organisatie houdt zich bezig met het stellen van strategische doelen en kaders. Daarnaast zet het management zich in door de medewerkers te faciliteren in het behalen van deze doelen.

Het maken van het plan om deze doelen te behalen en focus te brengen in de organisatie wordt ook wel strategy deployment genoemd. De Lean gereedschapskist biedt voor dit onderwerp de Hoshin Kanri tool. Hoshin staat voor ‘kompas’ en Kanri staat voor ‘het management en control proces’.

Hoe verloopt een zogenaamde Hoshin cycle? Net als vele Lean tools op een pragmatische manier en volgens de volgende stappen:

  • Het maken van een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats ) analyse;
  • Het bepalen van de missie en visie;
  • Het bepalen van de kenmerken van de organisatie in zijn “perfecte” vorm;
  • Het maken van een GAP analyse tussen de huidige en gewenste situatie;
  • Het maken van een oorzaak-gevolg-uitkomst analyse;
  • Het vaststellen van BIG (Boldly Important Goals).

Na deze strategische activiteit vindt afstemming plaats tussen de verschillende niveaus in de organisatie tot aan de werkvloer, zodat er gedragenheid ontstaat over de strategie. Dit is belangrijk voordat de strategie in uitvoering genomen wordt.

Als laatste stap in dit proces wordt een zogenaamde X Matrix gemaakt die in één A3 de relaties laat zien tussen de strategische doelen, het jaarplan met verbeterinitiatieven en de leidende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Tot slot is het mooie van de Hoshin cyclus dat het perfect aansluit bij de overige meer operationele Lean tools.

Wilt u uw plannen voor 2017 via een Hoshin cycle voorbereiden? Laten wij dan eens afspreken want kunnen dit proces voor u faciliteren en begeleiden.