Veel gestelde vragen

Tijdens onze onmoetingen met klanten en in ons werk krijgen wij vragen over ons vakgebied en onze werkwijze. De antwoorden op deze vragen willen wij graag delen.

 

Waarom zou ik meewerken?

De vraag die wij deze maand van een van onze klanten kregen is: waarom zouden medewerkers meewerken aan de bezuinigingen die met een Lean Management traject behaald worden? Is dat niet met de kalkoen praten over het kerstdiner?

 

Dit is een erg goede vraag. Belangrijk is te realiseren dat een Lean Management traject geen bezuinigingstraject is. Lean zal zeker tot besparingen leiden, maar de middelen die vrijkomen moeten ingezet worden om nieuwe producten/diensten te ontwikkelen die weer nieuwe waarde voor klanten leveren. Verder is het een goede aanpak om de medewerkers die vrijvallen op te leiden in Lean Management zodat deze binnen de organisatie kunnen werken aan het ondersteunen van blijvende verbeteringen.

 

Het is dus niet zozeer met de kalkoen over het kerstdiner praten maar eerder met de kalkoen praten over hoe we een onvergetelijke vegetarische kerstviering kunnen organiseren met voor ieder wat wils......  

 

 

Wat is Lean Management nou eigenlijk?

Lean Management is een fylosofie en methode in een. De methode is in het midden van de vorige eeuw tot stand gekomen in de autofabrieken van Toyota. De grondleggers van deze methode waren Sakichi, Kiichino en Elji Toyoda en Taiichi Ohno.

De essentie van deze fylosofie is dat het strategische bezit van een organisatie bestaat uit de mensen die er werken. Zij hebben de kennis en ervaring en zij werken dagelijks aan producten en/of diensten die tevreden klanten moeten opleveren. Medewerkers hebben ook alle kennis in huis om dagelijks bezig te zijn met het verbeteren van de productieprocessen.

De methode Lean Management bestaat uit een set van hulpmiddelen die op alle lagen in de organisatie toepasbaar is. Ook maakt het niet uit of het gaat om de maak- of dienstenindustrie. De methode richt zich op continu verbeteren en het optimaliseren van de waarde voor de klanten die een organisatie heeft. In de gereedschapkist van Lean Management zit een groot aantal hulpmiddelen dat ingezet kan worden om dit te realiseren. 

De meest bekende Lean Management begrippen zijn:

 

  • Customer value: de waarde die een organisatie levert aan haar klanten. Deze waarde moet zo hoog mogelijk zijn om het voortbestaan van de organisatie te garanderen;

  • Muda, Mura. Muri: verschillende vormen van verspilling die in bedrijfsprocessen zitten. Deze activiteiten leveren geen bijdrage aan de klantwaarde en kunnen dus verwijderd worden;

  • Flow: een productiemethode waarbij in tegenstelling tot de traditionele push methode, de producten/diensten gemaakt worden op de maat van de vraag van de klant. Het voordeel is dat er minimale (tussen)voorraden zijn. Binnen Lean wordt er altijd naar gestreefd om flow te bereiken. Een voorwaarde is echter dat de productie uniform en voorspelbaar is;

  • Pull: een productiemethode waarbij een product of dienst pas geproduceerd wordt als de klant erom vraagt. Er wordt dus niet op voorraad gewerkt. Binnen Lean wordt pull ingezet als flow niet mogelijk is omdat b.v. de productie niet uniform is;

  • Value Stream Mapping (VSM): dit is een tekenmethode om productieproces in kaart te brengen en de verspillingen te identificeren. Er is zowel een VSM van het huidige productieproces als van het toekomstige ideale productieproces. Het doel is nu om met stapjes van de huidige naar de toekomstige VSM te komen;

  • Kaizen: een werkvorm waarin een multi disciplinair team in een beperkte tijd werkt aan een verbetervraagstuk. Er kan een Kaizen sessie gehouden worden om een specifiek probleem op te lossen of om b.v. een eerste stap te zetten in de richting van de toekomstige VSM. Kaizen sessies werken volgens het PDCA principe.

Bovenstaande begrippen vormen slechts een kleine selectie uit de rijke toolbox van Lean Management. Er is veel meer te vertellen over deze succesvolle methode.

Heeft u een vraag of wilt u verder praten over bepaalde bovenstaande onderwerpen? Laat het ons weten op info@emerald-bi.nl of bel 06-54238480.